Invitatie de Participare In vederea achiziţionării pentru CHE Beresti HA2 de “Racitori de aer Generator”

Invitatie de Participare In vederea achiziţionării pentru CHE Beresti HA2 de “Racitori de aer Generator”:

Vă rugăm sa ne transmiteţi oferta dvs. până la data de 1„5.03.2018 ora 11.in plic inchis,(copie si original) la sediul din Bucuresti, str. Constantin Nacu, nr. 3, etaj 3-5, sector 2 tel. 0372 479456 sau 0372 479421

1. Denumirea achizitiei:”Racitori de aer Generator;

2. Cod CPV: 31670000-3;

3. Durata contractului : 6 saptamani de la semnarea contractului;

4. Nu se admit oferte alternative;

5. Termenul de livrare -6 saptamani de la data semnarii contractului;

6. Modalităţi de plată-op la 60 zile de la receptia produselor;

7. Termenul de valabilitate a ofertei: 90 zile de la data ofertei;

8. Valoarea estimata maxima a contractului: 181 123 lei;

9. Caietul de Sarcini si Fisele Tehnice se pot descarca, in format PDF de pe site-ul: www.hidroserv.ro (aici) sau se pot solicita de la Serviciul Contracte, Bucuresti, str. Constantin Nacu, nr. 3, etaj 3-5, meri.docan@hidroserv.ro; adrian.minculescu@hidroserv.ro;

10. Termenul limită de depunere a ofertelor este 15.03.2018 ora 11.Ofertele depuse după această dată se returnează nedesfacute. Data deschidere a ofertelor :15.03.2018, ora 13 00.

11. Pe plic se va menţiona inclusiv textul:”plic destinat Negocierii de oferte”Achizitie Racitorii de aer Generator”, a nu se deschide inainte de data de 15.03.2018 ora 1300.

12. In cadrul ofertei vă rugăm să ne comunicaţi in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini urmatoarele:

– propunerea tehnica;

– preţul de livrare în lei / buc ( fără TVA ) franco depozit beneficiar;

– standardul de calitate;

– termenul de garanţie. Perioada de garantie a produselor: 36 luni de la PIF dar nu mai mult de 40 de luni de la livrare,conform Caietului de Sarcini nr. R3984/24.10.2017.

Preţul din ofertă va fi ferm in lei, fără TVA si nu se va actualiza pe parcursul derulării contractului.Livrarea se va face la : SSRH Bistrita, CHE Beresti sat Sascut UAT Tataresti jud. Bacău.

12. Oferta va fi insoţită de scrisoarea de inaintare. Nu se primesc oferte transmise pe alte căi (fax, email etc).

2018-09-21T08:56:27+00:00