INFORMAȚII GENERALE

S.S.H. HIDROSERV S.A. Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Bistriţa are sediul social în municipiul Piatra Neamț, str. Locotenent Drăghiescu, nr. 2-4, județul Neamț, România, cod poștal 610125.

 •  Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice deține clădiri, spaţii de lucru şi instalaţii asociate şi pe alte amplasamente:
 • – sat Stejaru, com. Pîngăraţi, jud. Neamţ;
 • – oraş Buhuşi, jud.Bacău;
 • – sat Lilieci, com.Hemeiuş, jud. Bacău.
 • Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Bistriţa are ca scop principal asigurarea de servicii de reparaţii şi alte activităţi cu caracter de prestări de servicii prin efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin actul constitutiv.
 • S.C. Hidroserv Bistrita S.A. a fost înfiinţată, ca urmare a reorganizării S.C. „Hidroelectrica” S.A. Bucuresti, Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Bistriţa, prin intrarea în vigoare a H.G. nr.857/16.08.2002, publicată în Monitorul Oficial nr.632 din 27.08.2002, respectiv în anul 2002.
 • Societatea a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului a judeţului Neamţ, durata ei fiind nelimitată cu începere de la data înmatriculării, respectiv 09.10.2002.
 • Hidroelectrica-Serv S.A. Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Pentru Reparaţii şi Servicii Bistriţa a fost înființată la data de 05.08.2013 ca urmare a fuziunii prin contopire, conform proiectului de constituire al societății, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr.2243 din 23.04.2013, a celor 8 filiale Hidroserv printre care şi S.C. Hidroserv Bistrița S.A.
 • Începând cu data de 08.10.2014, odată cu schimbarea denumirii societăţii, Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice se înregistrează la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ ca Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Bistriţa, aşa cum reiese şi din certificatul de înregistrare din data de 20.10.2014.
 • De la înfiinţarea S.C. Hidroserv Bistrita S.A., mai apoi Hidroelectrica-Serv S.A. Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice pentru Reparaţii şi Servicii Bistriţa şi în prezent Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. – Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Bistriţa, am reuşit să consolidăm valorile acumulate în timp, astfel încât etica, standardele profesionale înalte, integritatea, energia şi entuziasmul sunt o parte esenţială din cultura companiei noastre.

HIDROAGREGATE CUPRINSE ÎN PLANUL DE MENTENANȚĂ

 • Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Bistrița asigură serviciile de mentenanță pentru 21 de centrale hidroelectrice și 30 de microhidrocentrale, în care sunt montate 107 grupuri cu o putere instalată de 699MW, reprezentând 11% din puterea instalată în centralele hidroelectrice administrate de Hidroelectrica.

Conducerea secției

Conducerea Secției este asigurată de:

– Vasile Iacoboae – Manager Secție

DOMENII DE ACTIVITATE

 • Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice este certificată în vederea desfășurării următoarelor activități:

  REVIZII ŞI REPARAŢII MECANICE LA AGREGATE ENERGETICE:

  • Executarea de lucrări de reparații si revizii la agregate și echipamente hidromecanice din centrale hidroelectrice, reparatii planificate, revizii tehnice, reparatii accidentale, inclusiv preluarea instalațiilor de la beneficiar;
  • Efectuarea de confecţii şi recondiţionări piese de schimb pentru echipamente hidromecanice.
 • REVIZII ŞI REPARAŢII ELECTRICE LA INSTALAŢIILE ELECTRICE:

  • Executarea de servicii de reparații și revizii la agregate și echipamente hidroelectrice din centrale hidroelectrice, confecții și recondiționări de piese de schimb, în volumul contractat, la termenele prevăzute, cu respectarea tehnologiilor prevăzute în fișele tehnologice, cu încadrarea în bugetul alocat și procedurile de execuție;
  • Executarea de servicii de bobinări și rebobinări electromotoare, transformatoare și generatoare, decuvări transformatoare și întrerupători și regenerare uleiuri conform comenzilor;
  • Executarea de lucrări de întreținere, reparații și egalizare a bateriilor;
  • Executarea de revizii și reparații la mașinile de ridicat și transport;
  • Efectuarea de încercări la echipamente electroenergetice;
  • Executarea de instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiune de 0,4 kV;
  • Executarea de stații electrice și de lucrări la partea electrică a centralelor.
 • LUCRĂRI PRAM-AMC:

  • Efectuarea de servicii de întreținere, revizii, reparații și modernizări la echipamente și circuite secundare din instalații PRAM din centrale și stații electrice, la instalațiile de comandă, automatizare și protecție din instalațiile hidromecanice și generale din centrale hidroelectrice;
  • Efectuarea de servicii de încercări profilactice la instalații electrice primare și secundare din centrale și stații electrice;
  • Efectuarea de servicii de verificare, întreținere, reparații și modernizări a aparatelor de măsură și control din centrale hidroelectrice;
 • PROIECTARE INSTALAŢII ELECTRICE, DE AUTOMATIZARE ŞI MECANICE:

  • Instalații de automatizare, comandă, control, reglare și semnalizare pentru centrale hidroelectrice și instalațiile auxiliare;
  • Instalații de automatizare, comandă, control, reglare și semnalizare pentru microhidrocentrale și instalațiile auxiliare;
  • Sisteme de măsură și monitorizare mărimi electrice și neelectrice;
  • Sisteme de control termic pentru hidroagregate și pentru instalațiile auxiliare, instalații de AAR;
  • Sisteme de protecții clasice sau digitale pentru hidrogeneratoare, transformatoare de putere, sisteme de bare colectoare, LES sau LEA;
  • Automatizări și acționări electrice pentru motoare asincrone de joasă tensiune;
  • Instalații de automatizări industriale.
 • EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI HIDROTEHNICE:

  • Efectuarea de lucrări și reparații de construcții și instalații;
  • Efectuarea de lucrări de protecție anticorozivă;
  • Efectuarea unor confecții din lemn și metal.
 • TRANSPORT MARFĂ ŞI PERSOANE:

  • Servicii de transport rutier de mărfuri generale;
  • Servicii de transport rutier de mărfuri agabaritice;
  • Servicii de transport rutier de mărfuri periculoase;
  • Servicii de transport rutier de persoane;
  • Servicii de reparații și întreținere auto;
  • Servicii de reparații si întreținere pentru echipamentul greu folosit pe șantiere;
  • Servicii de revizie tehnică (gradul I, II si sezoniera);
  • Servicii de asistență rutieră.

CONTACT

Piatra Neamț
Str. Lt. Drăghiescu nr. 2 – 4
Cod poştal 610125
Județul Neamț
Tel.: 0233 206194, Fax: 0233 229593
E-mail: office.bistrita@hidroserv.ro