INFORMAȚII GENERALE

S.S.H. HIDROSERV S.A. Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Râmnicu Vâlcea, cu sediul social în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Calea București, nr. 269, județul Vâlcea și punct de lucru în comuna Malaia-Ciunget, are zona de activitate în amenajarea Olt Mijlociu şi amenajarea Lotru, cuprinzând aria de exploatare a Sucursalelor Hidrocentrale Rm. Vâlcea şi Sibiu.

 • Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice dispune de o bază de producţie puternică cu dotările necesare, compusă din ateliere la Rm. Vâlcea şi Ciunget, laboratoare PRAM, maşini transport persoane şi marfă, excavatoare, autobasculante, compresoare cu aer, automacarale de 7,5 – 40 tone şi o staţie completă de lucrări subacvatice.
 • Începând cu data de 10 martie 2015, Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Slatina este transformată în Secție subordonată administrativ Râmnicu Vâlcea, cu preluarea personalului de execuție productiv, dimensionat la necesarul optim susținerii programului de producție al unității și disponibilizarea personalului excedentar;
   • Activitatea principală a Secției Slatina o reprezintă lucrările de reparaţii şi întreţinere pentru instalaţiile hidroelectrice, hidromecanice și hidrotehnice aferente centralelor hidroelectrice din cadrul Secției Hidrocentrale Slatina, care are în exploatare un număr de opt hidrocentrale:

  – CHE Strejeşti, CHE Arceşti, CHE Slatina, CHE Ipoteşti, CHE Drăgăneşti, CHE Frunzaru, CHE Rusăneşti şi CHE Izbiceni;

  • – 4 staţii de pompare: Poganu, Teslui, Olteţ şi Teslui-Fărcaşele, un depozit la Fărcaşele şi sediul-dispecer Slatina.
   • Principalele obiective din cadrul Bazei de producție Râmnicu Vâlcea sunt:

  – atelierul de prelucrări mecanice;

  • – atelierele de confecții metalice;
  • – atelierul de reparaţii electrice;
  • – atelierul de construcţii hidrotehnice şi scafandrerie;
  • – atelierul de măsurători topo-geodezice;
  • – laboratoarele PRAM-AMC;
  • – laboratorul de testare echipamente de protecţie electroizolante;
  • – halele de sablare și vopsire pentru efectuarea protecţiilor anticorozive;
  • – depozitele de materiale, carburanţi, lubrifianţi, chimicale, oxigen, acetilenă, produse metalurgice;
  • – parcul auto şi utilaje terasiere.

Baza de producție de la Lotru Ciunget are ca principale obiective:
– atelierul de reparații mecanice Sultzer;
– atelierul reparații electrice și verificări PRAM;
– parcul de autovehicule și utilaje terasiere (coloana Lotru Ciunget).

HIDROAGREGATE AFLATE ÎN PLANUL DE MENTENANȚĂ

 • Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Râmnicu Vâlcea execută lucrări de reparații și întreținere pentru 23 de hidrocentrale, 3 stații de pompaj hidroenergetic și 4 microhidrocentrale. Puterea totală instalată este de 1.525,93 MW, reprezentând 23,9 % din puterea instalată în centralele hidroelectrice administrate de Hidroelectrica, din care 643 MW în amenajarea Lotru, 897,1 MW în amenajarea Olt Mijlociu și Inferior și 3,83 MW în microhidrocentrale.
 • Secția Slatina desfășoară activități constând în mentenanță și service pentru 8 hidrocentrale, în care sunt montate 26 de hidroagregate, cu o putere instalată de 379.25 MW, administrate de Hidroelectrica pentru o amenajare hidroenergetică.

DOMENII DE ACTIVITATE

 • Reparaţii, service agregate hidroenergetice, echipamente hidromecanice şi staţii electrice
  – Lucrări de revizii si reparatii planificate la echipamentele energetice (hidrogeneratoare, echipamente de comutatie din centrale și statii electrice de joasă, medie și înaltă tensiune, transformatoare de putere, motoare electrice, transformatoare de măsură);
  – Lucrări de încercări și verificări profilactice ale echipamentelor energetice conform PE 116/94;
  – Lucrări de reparații accidentale și remediere a defecțiunilor echipamentelor energetice;
  – Lucrări de retehnologizare;
  – Lucrări instalații de iluminat interior și exterior.

  Reparaţii, întreţinere şi verificări PRAM;

  Confecţii metalice şi recondiţionări piese echipamente;

  Reparaţii construcţii hidrotehnice:

  • Reabilitarea echipamentului hidromecanic constă în principal din recondiționarea construcției metalice, pașaportizare, refacerea protecţie anticorozivă tip D și înlocuire garniturilor de etanșare.

  Lucrări de curăţire luciu apă la lacuri de acumulare cu buldozerul acvatic CONVER C96-4:

  • Buldozerul acvatic este un utilaj flotant cu punte aflat in dotarea S.S.H. Hidroserv S.A. Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Rm. Vâlcea, singurul din Romania in acest moment, care are posibilitatea asamblarii unei cupe frontale de incarcare , actionata hidraulic. Utilajul este destinat pentru scoaterea din apa , transportul pe apa si incarcarea intr-un cos metalic sustinut in carligul unei automacarale, a peturilor ,vegetatiei plutitoare si rezidurilor plutitoare.
  • De asemenea poate fi utilizat la transportul, pozitionarea si montarea pe apa a bolarzilor pentru intregirea grinzilor de deviere plutitori din fata prizelor de admisie a apei la turbinele din cadrul acumularilor hidroenergetice.

  Lucrări subacvatice:

  • În cadrul S.S.H. HIDROSERV Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Râmnicu Vâlcea își desfășoară activitatea în mod permanent o echipă de scufundare formată din trei scafandri care se scufundă cu echipament cu alimentare cu aer de la suprafață (tip greu) pentru execuția lucrărilor programate și intervențiilor operative la obiectivele hidroenergetice.
  • Activitatea subacvatică realizată cu scafandri şi personal de deservire vine să aducă informaţii privind starea echipamentului submersat şi contribuie decisiv la deblocarea acestuia, curăţirea grătarelor prizelor, repararea sub apă a grătarelor, etanşarea organelor de închidere.
  • Echipa de scafandri este dotată cu echipamente profesionale de scufundare tip greu cu alimentare de la suprafata (DM202), comunicatii subacvatice cu fir, compresor stationar de înaltă presiune pentru aer respirabil (Bauer KAP 14-10EH), barocameră multiloc PDK-2U alimentată cu aer de la rampă stationară, autospecială VW LT pentru transport instalații, echipamente și personal.

  Măsurători topogeodezice;

  Transport rutier;

  MANAGEMENT

  Conducerea secției este asigurată de:

  – Dragos Sitaru – Manager Secție

CONTACT

Râmnicu Vâlcea
Calea Bucureşti 269
Cod poştal 240291
Judeţul Vâlcea
Tel.: ‎0374 – 152 209; Fax: 0350 – 425 969
E-mail: office.valcea@hidroserv.ro