TRANSPORT RUTIER

Prin structura sa de transporturi, dezvoltată la nivelul fiecărei sucursale, societatea oferă servicii complete pentru transport marfă în trafic rutier, constând în:

a) Efectuarea transportului rutier de materiale, echipamente, combustibili, piese de schimb și persoane pentru necesitățile proprii ale societății și/sau ale terților.

b) Urmărirea modului în care se desfășoară următoarele operațiuni: identificarea mărfurilor periculoase transportate; verificarea mijloacelor de transport și a echipamentelor utilizate pentru transportul mărfurilor periculoase și pentru operațiunile de încărcare-descărcare a acestora; dotarea cu echipamente de siguranță a mijloacelor de transport și a personalului; respectarea regulilor referitoare la operațiunile de încărcare și descărcare; punerea în practică a procedurilor de urgență corespunzătoare eventualelor accidente ce pot afecta siguranța în timpul operațiunilor de transport, de încărcare sau de descărcare a mărfurilor periculoase; efectuarea de analize și redactarea de rapoarte referitoare la accidentele sau incidentele constatate în timpul transportului de mărfuri periculoase ori în timpul operațiunilor de încărcare sau descărcare; aplicarea măsurilor pentru evitarea repetării accidentelor sau incidentelor în cursul transportului de mărfuri periculoase ori în timpul operațiunilor de încărcare sau descărcare.