MONTAJ, ÎNTREȚINERE ȘI MODERNIZĂRI ECHIPAMENTE ȘI CIRCUITE SECUNDARE DIN INSTALAȚII PRAM, AMC

  • Instalații de automatizare, comandă, control, reglare și semnalizare pentru centrale hidroelectrice și instalațiile auxiliare;
  • Instalații de automatizare, comandă, control, reglare și semnalizare pentru microhidrocentrale și instalațiile auxiliare;
  • Sisteme de măsură și monitorizare mărimi electrice și neelectrice;
  • Sisteme de control termic pentru hidroagregate și pentru instalațiile auxiliare, Instalații de AAR;
  • Sisteme de protecții clasice sau digitale pentru hidrogeneratoare, transformatoare de putere, sisteme de bare colectoare, LES sau LEA;
  • Automatizări și acționări electrice pentru motoare asincrone de joasă tensiune;
  • Instalații de automatizări industriale.