SUPORT TEHNIC ȘI PROIECTARE LUCRĂRI DOMENIUL ENERGETIC

  • S.S.H. HIDROSERV S.A. oferă asistență tehnică pentru dezvoltarea viitoarelor proiecte din domeniul energetic și hidroenergetic, prin asumarea obiectivelor stabilite pentru diferitele faze ale noilor proiecte, respectiv coordonarea interfeței interdisciplinare, necesară în etapa de planificare.
  • Societatea este în măsură să pună la dispoziția clienților săi analiza de concept, master planul, studiul de fezabilitate, studiul tehnico-economic, studiul de impact și elementele de detaliu privind proiectul de investiții financiare.
  • Structura de design și inginerie tehnologică a S.S.H. HIDROSERV S.A. permite acoperirea unei arii largi de servicii de proiectare din domeniul energetic și hidroenergetic.
  • În condițiile în care, clientul solicită o soluție aparte, bazată pe particularități geografice sau impusă de obiectivele de business, compania va furniza o soluție tehnologică fundamentată pe întelegerea în detaliu, a cerințelor impuse.