Achiziții2019-10-30T12:03:41+03:00
2607, 2019

INVITATIE PARTICIPARE

Pentru vizualizarea anunţului de participare şi pentru a descărca documentele aferente vă rog să daţi clic aici.

2705, 2019

Procedura de achizitie – Servicii de asigurare de răspundere civila auto(RCA) pentru parcul auto al S.S.H. HIDROSERV S.A.

ANUNT DE PARTICIPARE
 1. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumita in continuare “S.S.H. Hidroserv S.A.”), în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, conform încheierii pronunțate în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9762/2013, Cod Unic de Înregistrare 32097794, Tel: +40 37 247 9405; Fax: +40 37 2479498, e-mail: office@hidroserv.ro reprezentata legal prin CITR- Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, desemnată în calitate de Administrator judiciar, prin practician în insolventa dl Mircea-Marian COTIGA si dl Dan PLAVETI – Director, in calitate de ACHIZITOR, organizează procedura de achiziție – Cerere de Oferte– în vederea atribuirii unui contract de furnizare „Servicii de asigurare de răspundere civila auto(RCA) pentru parcul auto al S.S.H. HIDROSERV S.A.”;
 2. Locul desfășurării: sediul din București str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector -2.
 3. Codul CPV: 66516100-1-„Servicii de asigurare de răspunderea civila auto”.
 4. Durata contractului: 12 luni de la data semnării contractului de către ambele parți semnatare cu posibilitate de prelungire.
 5. Valoare estimata: 600 000 lei.
 6. Documentația de atribuire se poate descărca, în format PDF de pe site-ul www.hidroserv.ro (AICI)sau se poate solicita de la Serviciul Contracte, București str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector 2, e-mail alexandra.toma@hidroserv.ro;meri.docan@hidroserv.ro;
 7. Data limita de solicitare clarificări: 3 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere a ofertelor.
 8. Data limita de răspuns la solicitare clarificări: 1 zile lucrătoare înainte de termenul de depunerea ofertelor.
 1. Termen limită de depunere a ofertelor : 07.06.2019 ora 10;
 2. Ofertele se vor transmite la sediul SSH HIDROSERV SA din București, la adresa sus menționată.
 3. Valabilitate ofertă: 90 zile de la data depunerii.
 4. Limba de redactare a ofertei : Română.
 5. Data și locul deschiderii ofertelor: 07.06.2019 ora 12,  la sediul SSH HIDROSERV SA din București.
 6. Garanția de participare se va constitui, conform fisei de date din documentația de atribuire. Va avea valabilitate 90 zile de la data depunerii ofertelor.
 7. Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 1 200 000lei;
 8. O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați.
 9. Certificat ISO 9001/2015 sau echivalent.
 10. Criteriul de atribuire a contractului este: „prețul cel mai scăzut”.

 

1910, 2018

Cerere de ofertă – în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii „Servicii integrate de monitorizare a flotei de autovehicule si utilaje a S.S.H. HIDROSERV S.A. cu ajutorul echipamentelor de tip GPS, sonde litrometrice sau alte dispozitive de monitorizare”

Cerere de ofertă – în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii „Servicii integrate de monitorizare a flotei de autovehicule si utilaje a S.S.H. HIDROSERV S.A. cu ajutorul echipamentelor de tip GPS, sonde litrometrice sau alte dispozitive de monitorizare”

ANUNŢ DE PARTICIPARE

1. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumita in continuare “S.S.H. Hidroserv S.A.”), în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, conform încheierii pronunțate în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9762/2013, Cod Unic de Înregistrare 32097794, Tel: +40 37 247 9405; Fax: +40 37 2479498, e-mail: office@hidroserv.ro reprezentata legal prin CITR- Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, desemnată în calitate de Administrator judiciar, prin practician în insolventa dl Bogdan Vasile GORDE si dl Dan PLAVETI – Director, in calitate de ACHIZITOR, organizează procedura de achiziție – Cerere de ofertă – în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii „Servicii integrate de monitorizare a flotei de autovehicule si utilaje a S.S.H. HIDROSERV S.A. cu ajutorul echipamentelor de tip GPS, sonde litrometrice sau alte dispozitive de monitorizare”

2. Locul desfășurării: sediul din București str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector -2.

3. Codul CPV: 38112100-4 „Sisteme de navigație si poziționare globala GPS”.

79980000-7 „Servicii de abonare pentru monitorizare sisteme de navigare si poziționare globala  autovehicule si utilaje”

4. Durata contract : 12 luni de la data semnării contractului de către ambele parți semnatare.

5. Valoare estimata: 203.626 lei fără TVA. Nu se admit oferte alternative.

6. Documentația de atribuire se poate descărca, în format PDF de pe site-ul www.hidroserv.ro (AICI)sau se poate solicita de la Serviciul Contracte, București str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector 2, e-mail: cezara.minut@hidroserv.ro, silviu.dumitrescu@hidroserv.ro.

7. Data limita de solicitare clarificări: 4 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere a ofertelor.

8. Data limita de răspuns la solicitare clarificări: 2 zile lucrătoare înainte de termenul de depunerea ofertelor.

9. Termen limită de depunere a ofertelor _31.10.2018_ ora 10:00

10. Ofertele se vor transmite la sediul SSH HIDROSERV SA din București, la adresa sus menționată.

11. Valabilitate ofertă: 90 zile de la data depunerii.

12. Limba de redactare a ofertei : Română.

13.Data și locul deschiderii ofertelor: __31.10.2018____ ora 12:00  la sediul SSH HIDROSERV SA din București.

14. Garanția de participare se va constitui, conform fisei de date din documentația de atribuire. Va avea valabilitate 90 zile de la data depunerii ofertelor.

15. Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 400.000 lei.

16. O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați.

17. Certificat ISO 9001/2015, ISO 27001/2006 sau echivalent.

18. Criteriul de atribuire a contractului este: „prețul cel mai scăzut”.

1610, 2018

Cerere de Oferte Atribuire Contract Servicii de asigurare de răspundere civila auto(RCA) pentru parcul auto al S.S.H. HIDROSERV S.A

Cerere de Oferte– în vederea atribuirii unui contract de furnizare „Servicii de asigurare de răspundere civila  auto(RCA) pentru parcul auto al S.S.H. HIDROSERV S.A.”

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 1. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumita in continuare “S.S.H. Hidroserv S.A.”), în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, conform încheierii pronunțate în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9762/2013, Cod Unic de Înregistrare 32097794, Tel: +40 37 247 9405; Fax: +40 37 2479498, e-mail: office@hidroserv.ro reprezentata legal prin CITR- Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, desemnată în calitate de Administrator judiciar, prin practician în insolventa dl Bogdan Vasile GORDE si dl Dan PLAVETI – Director, in calitate de ACHIZITOR, organizează procedura de achiziție – Cerere de Oferte– în vederea atribuirii unui contract de furnizare „Servicii de asigurare de răspundere civila auto(RCA) pentru parcul auto al S.S.H. HIDROSERV S.A.”;
 2. Locul desfășurării: sediul din București str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector -2.
 3. Codul CPV: 66516100-1-„Servicii de asigurare de răspunderea civila auto”.
 4. Durata contractului: 6 luni de la data semnării contractului de către ambele parți semnatare.
 5. Valoare estimata: 300.000 lei .
 6. Documentația de atribuire se poate descărca, în format PDF de pe site-ul www.hidroserv.ro (AICI) sau se poate solicita de la Serviciul Contracte, București str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector 2, e-mail: silviu.dumitrescu@hidroserv.ro. meri.docan@hidroserv.ro;
 7. Data limita de solicitare clarificări: 3 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere a ofertelor.
 8. Data limita de răspuns la solicitare clarificări: 1 zile lucrătoare înainte de termenul de depunerea ofertelor.
 1. Termen limită de depunere a ofertelor : 01.11.2018, ora 10:00.
 2. Ofertele se vor transmite la sediul SSH HIDROSERV SA din București, la adresa sus menționată.
 3. Valabilitate ofertă: 90 zile de la data depunerii.
 4. Limba de redactare a ofertei : Română.
 5. Data și locul deschiderii ofertelor: 01.11.2018,ora 12:00  la sediul SSH HIDROSERV SA din București.
 1. Garanția de participare se va constitui, conform fisei de date din documentația de atribuire. Va avea valabilitate 90 zile de la data depunerii ofertelor.
 2. Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 600000 lei.
 3. O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați.
 4. Certificat ISO 9001/2015 sau echivalent.
 5. Criteriul de atribuire a contractului este: „prețul cel mai scăzut”.

2008, 2018

Anunt de Participare Contract de Furnizare „Servicii de asigurare de răspundere civila auto(RCA) pentru parcul auto al S.S.H. HIDROSERV S.A.”

Anunt de Participare Contract de Furnizare „Servicii de asigurare de răspundere civila auto(RCA) pentru parcul auto al S.S.H. HIDROSERV S.A.”

1. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumita in continuare “S.S.H. Hidroserv S.A.”), în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, conform încheierii pronunțate în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9762/2013, Cod Unic de Înregistrare 32097794, Tel: +40 37 247 9405; Fax: +40 37 2479498, e-mail: office@hidroserv.ro reprezentata legal prin CITR- Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, desemnată în calitate de Administrator judiciar, prin practician în insolventa dl Bogdan Vasile GORDE si dl Dan PLAVETI – Director, in calitate de ACHIZITOR, organizează procedura de achiziție – Cerere de Oferte- în vederea atribuirii unui contract de furnizare „Servicii de asigurare de răspundere civila auto(RCA) pentru parcul auto al S.S.H. HIDROSERV S.A.”;

1. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumita in continuare “S.S.H. Hidroserv S.A.”), în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, conform încheierii pronunțate în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9762/2013, Cod Unic de Înregistrare 32097794, Tel: +40 37 247 9405; Fax: +40 37 2479498, e-mail: office@hidroserv.ro reprezentata legal prin CITR- Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, desemnată în calitate de Administrator judiciar, prin practician în insolventa dl Bogdan Vasile GORDE si dl Dan PLAVETI – Director, in calitate de ACHIZITOR, organizează procedura de achiziție – Cerere de Oferte- în vederea atribuirii unui contract de furnizare „Servicii de asigurare de răspundere civila auto(RCA) pentru parcul auto al S.S.H. HIDROSERV S.A.”;

2. Locul desfășurării: sediul din București str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector -2.

3. Codul CPV: 66516100-1-„Servicii de asigurare de răspunderea civila auto”.

4. Durata contractului: 6 luni de la data semnării contractului de către ambele parți semnatare.

5. Valoare estimata: 300.000 lei fără TVA.

6. Documentația de atribuire se poate descărca, în format PDF de pe site-ul www.hidroserv.ro (aici) sau se poate solicita de la Serviciul Contracte, București str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector 2, e-mail: silviu.dumitrescu@hidroserv.ro. meri.docan@hidroserv.ro;

7. Data limita de solicitare clarificări: 3 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere a ofertelor.

8. Data limita de răspuns la solicitare clarificări: 1 zile lucrătoare înainte de termenul de depunerea ofertelor.

9. Termen limită de depunere a ofertelor :29.08.2018, ora 10:00.

10. Ofertele se vor transmite la sediul SSH HIDROSERV SA din București, la adresa sus menționată.

11. Valabilitate ofertă: 90 zile de la data depunerii.

12. Limba de redactare a ofertei : Română.

13. Data și locul deschiderii ofertelor: 29.08.2018,ora 12:00 la sediul SSH HIDROSERV SA din București.

14. Garanția de participare se va constitui, conform fisei de date din documentația de atribuire. Va avea valabilitate 90 zile de la data depunerii ofertelor.

15. Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 600.000 lei.

16. O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați.

17. Certificat ISO 9001/2015 sau echivalent.

18. Criteriul de atribuire a contractului este: „prețul cel mai scăzut”.

ATENTIONARE: 28.07.2018, ora 16:00 : Referitor la procedura de achiziție „Servicii de asigurare de răspundere civila auto (RCA) pentru parcul auto al S.S.H. HIDROSERV S.A.”, desfășurată de societatea noastră cu depunere de oferte având termenul limita 29.08.2018, ora 10:00, INSTIINTAM posibilii ofertanți de decizia achizitorului de ANULARE a procedurii deoarece: – in data de 24.08.2018, a fost depusa, in termen, o solicitare de clarificări cu privire la fisa de date, caietul de sarcini si propunerea de contract. – modificările documentației de atribuire in urma solicitării de clarificare sunt substanțiale si nu se pot realiza in termenul rămas pana la data limita de exprimare a punctului de vedere al achizitorului”.

1008, 2018

Anunt de Participare Contract de Furnizare “ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE”

Anunt de Participare Contract de Furnizare “ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE”

1. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. ( denumita in continuare “S.S.H. Hidroserv S.A.”), în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective,conform încheierii pronunţate în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei S.S.H. Hidroserv S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucureşti, având număr de Ordine în Registrul Comerţului J40/9762/2013 şi Cod Unic de Inregistrare 32097794 atribuit in data de 05.08.2013, Tel: +40 37 247 9405; Fax: +40 37 2479498, e-mail: office@hidroserv.ro , sub supravegherea CITR Filiala București SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, desemnată în calitate de administrator judiciar, prin practician în insolventa dl Bogdan Vasile Gorde organizează procedura de achiziţie” Licitaţie deschisă” în vederea atriburii Contractului de Furnizare“ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE” .

2. Locul desfăşurării : sediul din Bucureşti str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector 2.

3. Codul CVP : 18143000-3 18444100-4; 18830000-6; 35113400-3;

4. Durata Contractului de Furnizare: 12 luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti semnatare.

5. Nu se admit oferte alternative.

6. Documentaţia de atribuire se poate descărca, în format PDF de pe site-ul www.hidroserv.ro (aici) sau se poate solicita de la Serviciul Contracte, Bucureşti str. Constantin Nacu nr. 3, etaj 3-5, sector 2, e-mail: meri.docan@hidroserv.ro; silviu.dumitrescu@hidroserv.ro;

7. Data limita de solicitare clarificari:2 zile lucratoare inainte de termenul de depunere a ofertelor.

8. Data limita de raspuns la solicitare clarificari:1 zi lucratoare inainte de termenul de depunerea ofertelor.

9. Termen limită de depunere a ofertelor 28.08.2018 ora :10.

10. Ofertele se vor transmite la sediul SSH HIDROSERV SA, din Bucureşti, la adresa sus mentionata.

11. Valabilitate ofertă: 90 zile de la data depunerii.

12. Limba de redactare a ofertei : Romana.

13. Data şi locul deschiderii ofertelor :28.08.2018 ora: 13 la sediul SSH HIDROSERV SA, din Bucureşti;

14. Garanţia de participare se va constitui cumulat pe fiecare lot in parte conform fisei de date din documentatia de atribuire. Aceasta va avea valabilitate 90 zile de la data depunerii ofertelor.

15. Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 1 000 000 lei.

16. O lista a principalelelor produse furnizate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

17. Certificat ISO 9001/2015 sau echivalent.

18. Criteriul de atribuire a contractului este: „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic”.