INFORMAȚII GENERALE

S.S.H. HIDROSERV S.A. Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Sebeș are sediul social în municipiul Sebeș, str. Alunului, nr. 9A, județul Alba.

   • Societatea de Servicii Hidroenergetice HIDROSERV S.A. Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Sebeș, cu denumirea actuală a luat naştere la 17.10.2014, dar istoria acesteia este mult mai veche.
   • Desprinse din Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Hidrocentrale Sebeş, serviciile de Reparaţii Mecanice, Electrice, Laborator PRAM-AMC, Metrologie şi Compartiment Auto dau naştere, în 16.10.2002, la S.C. HIDROSERV SEBEȘ S.A.
   • Firma continuă să se dezvolte, mărindu-şi capitalul până în 05.08.2013, când toate cele opt societăţi de servicii pentru hidrocentrale din ţară se unesc devenind sucursale pentru firma părinte cu sediul şi în prezent la Bucureşti.
   • Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Sebeş deserveşte Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Hidrocentrale Sebeş împreună cu Uzina Sibiu, după cum urmează:

  – Valea Sebeşului cu centralele: Gâlceag, Şugag, Săsciori, Petreşti şi instalaţiile auxiliare aferente: baraje, castele de echilibru, casa vanelor fluture şi Staţia de pompare Gâlceag.

  • – Pentru Uzina Sibiu: CHE Scoreiu, Arpaşu, Viştea, Voila, centralele de pe râul Sadu (Sadu I, II, V) cu instalaţiile aferente, centralele de pe râul Cibin: CHE Cibin, CHE Gura Râului, cât şi MHC-urile din zona Braşov (Târlung, Râşnov, Bran, Sebeşul de Făgăraş).
  • – În toate aceste obiective Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Sebeş desfăşoară lucrări de mentenanţă cu profil mecanic, electric, măsurători PRAM-AMC, construcţii.
  • – Tototdată Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Sebeş desfăşoară activităţi de mentenanţă, construcţii şi extinderi de staţii electrice, cât şi modernizări şi realizări de instalaţii electrice noi.
  • – Exemplu de realizare instalaţie electrică nouă: Staţie amplificare 110/20 kV Kronospan Braşov.

HIDROAGREGATE CUPRINSE ÎN PLANUL DE MENTENANȚĂ

 • Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Sebeș derulează operațiuni constând în reparații și revizii pentru 11 hidrocentrale, 1 stație de pompaj și 26 de microhidrocentrale. Puterea totală instalată este de 485,737 MW, reprezentând 7,6 % din puterea instalată în centralele hidroelectrice administrate de Hidroelectrica.

MANAGEMENT

Conducerea Secției Sebeş este formată din:

– Florin Cucuian – Manager Secție

DOMENII DE ACTIVITATE

  • SECȚIA MECANICĂ Lucrări de mentenanţă:
   • Montaj pentru hidroagregate cu puteri de: 108 KW; 114 KW; 250 KW; 1 MW; 2,2 MW; 7,1 MW; 17,5 MW; 21 MW; 75 MW;
   • Montaj echipamente hidroenergetice aferente turbinelor: Francis, Kaplan, Bulb, Pelton și electropompelor de 10 MW;
   • Reparaţii echipamente hidroenergetice: turbine, instalaţii de reglaj, generatoare, lagăre, GUP;
    • Montaj şi mentenanţă pompe: centrifuge, cu şurub, cu piston, cu roţi dinţate;
    • Montaj şi mentenanţă instalaţii de aer: de joasă presiune, de înaltă presiune, compresoare;
    • Montaj şi mentenanţă instalaţii de ulei, GUP-uri;
    • Montaj şi mentenanţă instalaţii de stins incendii;
    • Mentenanţă macarale, poduri rulante, grizi;
    • Mentenanţă dispozitive de ridicat transport: prese DRL-uri;
    • Prelucrări mecanice prin aşchiere: strunjire, frezare, tăiere, polizare, rectificare;
    • Confecţii metalice, asamblări metalice;
    • Sudură electrică şi oxiacetilenică: metal, inox;
    • Protecţii anticorozive.
    • Lucrări speciale:
    • Control nedistructiv al structurilor metalice la echipamente hidroenergetice, lichidelor penetrante, pulberi magnetice, ultrasonice, examinări vizuale;
    • Mentenanţa sistemelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor.
  • SECŢIA CONSTRUCŢII
   • Confecționare tâmplărie din aluminiu: uși, ferestre, cabine de supraveghere, panouri despărțitoare;
   • Refacere finisări interioare și exterioare la clădiri centrale hidro;
   • Hidroizolații;
   • Refacere rosturi diguri si perete;
   • Stopare infiltrații în beton;
   • Reparații drumuri, podete;
   • Instalații de alimentare cu apă, canalizări;
   • Instalații sanitare și de încălzire termică;
   • Lucrări de construcții.
  • SECŢIA ELECTRICĂ

Compartiment Reparaţii electrice

Lucrări de mentenanţă-montaj la:

   • Aparataj electric de joasă, medie şi înaltă tensiune din staţii şi centrale;
   • Linii electrice subterane LES 6-20KV;
   • Execuţie linii noi; Reparare capete terminale; Reparare linii prin manşonare;
   • Motoare electrice;
   • Hidroagregate verticale si orizontale cu puteri între 2.2 -75 MW;
   • Microhidroagregate;
   • Instalaţii de iluminat şi forţă; Instalaţii de legare la pământ; Instalaţii de paratrăsnet; Lucrări de bobinaj –motoare până la 22 KW.

Compartiment Automatizări şi procese automate

Lucrări de mentenanţă-montaj la:

   • Procese automate din centrale;
   • Automatizări instalaţii auxiliare din centrale: pompe, compresori etc.;
   • Instalaţii de AAR joasă tensiune;
   • Instalaţii de comandă control în staţii electrice de medie şi înaltă tensiune;
   • Instalaţii de automatizare la MHC-uri;
   • Realizare instalaţii de automatizare noi cu automate programabile OMRON şi MODICON;
   • Montare echipamente de automatizare noi (regulatoare de tensiune şi de turaţie, redresoare, sisteme de vibraţii, etc.);
   • Mentenanţă redresoare automate;
   • Realizare sisteme de monitorizare şi transmisie SCADA;
   • Realizare aplicaţii soft pe automatele programabile OMRON si MODICON (secţia dispune de platformele de programare şi logistica necesară pentru programarea PLC-urilor OMRON şi MODICON);
   • Proiectare instalaţii electrice şi de automatizare (secţia dispune de 2 licenţe pentru programul de proiectare electrică SEE Electrical);
   • Lucrări telefonie fir fizic şi radio.

Compartiment microproducţie

   • Uzinare dulapuri, panouri şi cutii electrice de distribuţie, automatizare, protecţii etc.

Compartimentele de circuite secundare şi protecţii la celulele de 20KV aferente staţiilor de 20KV din CHE Şugag, CHE Săsciori şi CHE Gâlceag.

  • Inscripţionări dulapuri (tile, etichete, cleme) prin metode industriale (secţia dispune de o imprimanta laser şi un plotter speciale pentru etichetat);
  • Realizare şi montaj echipament dedicat pentru controlul temperaturilor la hidroagregate cu 24-48 de canale de măsura (denumit CCT).
 • Secţia Lucrări Speciale: PRAM, AMC, MetrologieLucrări de mentenanţă şi montaj:
  • Verificare la PIF şi mentenanţă pentru protecţii electrice atât analogice cât şi numerice pentru circuite la toate nivelurile de tensiune, o calificare corespunzătoare avem pentru protecţiile GE, ABB, Schneider (Micom);
  • Reţele de microscada pentru protecţii în TCP-IP, 61850, Modbus TCP-IP, atât pe suport de cupru cât şi fibra optică;
  • Măsuratori electrice la hidrogeneratoare şi transformatoare de putere;
  • Probe electrice complexe la hidrogeneratoare atât în vederea PIF cât şi pentru determinarea principalelor caracteristici de funcţionare, (mers în scurtcircuit, mers în gol, aruncări de sarcină, curbe de funcţionare în sarcină) şi lucrări de defectoscopie la funcţionări anormale şi defecte;
  • Măsurători electrice pentru aparate de comutaţie, bare, descărcători, transformatoare de măsură cu nivele de tensiune până la 220 kV;
  • Măsurători prize de pământ: rezistivitate, continuitate;
  • Încercări electrice la ulei electroizolant: Rigiditate electrică şi tangenta unghiului de pierderi;
  • Verificare echipamente individuale de protecţia muncii: cizme electroizolante, mănuşi electroizolante, prăjini şi indicatoare de tensiune, covoare şi platforme electroizolante;
  • În domeniul AMC verificat, parametrizat, calibrat/reparat, mentenanţă, montaj şi PIF la:
  • Aparate de măsură electrice toate domeniile;
  • Aparate măsură presiuni până la 1000 bar;
  • Aparate de măsură debite;
  • Aparate de măsură nivele;
  • Aparate măsurare temperatură până la 400˚C;
  • Traductoare şi aparate de măsură energie, putere toate domeniile;
  • Realizare sisteme de control termic.
 • Compartiment Transport
  • Transport persoane cu microbuze: IVECO, 3 buc – 19 locuri
  • Transport marfă: Volkswagen Crafter 1,5 To; Ford Transit 0,8 To; autobasculantă MAN TGM 18.240 – 10,5 To, autoremorcher basculabil Renault KERAX – 10,8 To.
  • Transporturi grele: trailer 60 To.
  • Automacarale: automacara Telemac 25 To, autoremorcher Renault Kerax 3,7 To.
  • Autoplatformă ridicătoare Nissan Cabstar – înălţime maximă 17 m.
  • Utilaje: buldoexcavator NEW HOLLAND; tractor FOTON T1; motostivuitor – BALKANCAR.

CONTACT

Sebeș
Str. Alunului Nr.9A
Cod poștal 515800
Județul Alba
Tel: 0258 734411, Fax: 0258 734413
E-mail: office.sebes@hidroserv.ro