INFORMAȚII GENERALE

S.S.H.HIDROSERV S.A. Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Cluj are sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 1A, judeţul Cluj, cod poştal 400512.

 • SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice CLUJ îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a cinci judeţe: Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Maramures în amenajările de hidrocentrale Someş, Criş, Colibiţa, deservind de asemenea microhidrocentralele din cele cinci judeţe.
 • Societatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii Hidroserv Cluj S.A a fost o societate formată în baza HG 857/16.08.2002, prin reorganizarea S.C. Hidroelectrica Bucureşti S.A. respectiv prin desprinderea din Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Hidrocentrale Cluj.
 • Hidroelectrica-Serv S.A. Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice pentru Reparatii si Servicii Cluj a fost înființată la data de 5 august 2013, ca urmare a fuziunii prin contopire conform Proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr.2243/23.04.2013 (S.C. HIDROSERV CLUJ S.A. a devenit Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice PENTRU REPARAȚII ȘI SERVICII CLUJ).
 • La data de 23.10.2014, Hidroelectrica-Serv S.A. Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice pentru Reparatii si Servicii Cluj devine Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Cluj.

HIDROAGREGATE CUPRINSE ÎN PLANUL DE MENTENANȚĂ

 • Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Cluj realizează lucrări de reparații și revizii pentru 13 centrale hidroelectrice, 1 stație de pompare și 15 microhidrocentrale, în care sunt montate 70 de grupuri cu o putere instalată de 547MW, reprezentând 8,6% din puterea instalată în centralele hidroelectrice administrate de Hidroelectrica.

MANAGEMENT

Conducerea secției este asigurată de:

Ștefan Iosif Marchiș – Manager Secție

DOMENII DE ACTIVITATE

 • Retehnologizarea microcentralelor şi centralelor hidroelectrice ≤ 81MW;
 • Mentenanţă electrică şi mecanică în centrale şi staţii electrice;
 • Proiectare, încercări, service – agregate şi unităţi energetice;
 • Proiectare, execuţie, service – instalaţii electrice de JT, MT, IT;
 • Dezvoltări, modernizări şi automatizări în instalaţiile electrice şi electromecanice;
 • Modernizarea, reabilitarea – instalaţiilor electrice şi a automatizărilor;
 • Verificări metrologice, protecţii electrice, AMC;
 • Verificări mijloace de protecţie şi uleiuri electroizolante;
 • Service instalaţii şi reţele telecomunicaţii, centrale alarmare;
 • Construcţii, instalaţii, confecţii metalice;
 • Implementări soluţii SCADA

TIPURI DE LUCRĂRI EXECUTATE:

Secţiile Mentenanţă Electrică Someş şi Remeţi:

 • Proiectare si execuţie circuite primare, secundare în instalaţii electrice (inclusiv protecţii cu relee numerice);
 • Proiectare, execuţie şi întreţinere instalaţii electrice industriale;
 • Proiectare si execuţie instalaţii de automatizare utilizând automate programabile pentru centrale hidroelectrice ≤81MW;
 • Programare echipamente numerice;
 • Automate programabile – Schneider Electric, Siemens, Allen Brandley, GE Fanuc, Fatek, VIPA, Mitsubishi;
 • Relee numerice de protecţie – Schneider Electric, Siemens, ABB;
 • SCADA – Web designer, Vijeo Citect, Vijeo Designer;
 • Variatoare de turaţie – Schneider Electric, Danfoss;
 • Proiectare dispozitive electronice cu microcontrolere;
 • Programare microcontrolere;
 • Proiectare instalaţii mecanice;
 • Proiectare si realizare instalatii de transmisie date pentru echipamente numerice industriale, cablare structurată (reţele de fibră optică, reţele ethernet, teleonie);
 • Proiectare şi execuţie regulatoare automate de viteză;
 • Întreţinere şi reparaţii aparataj electric de joasă, media şi înaltă tensiune;
 • Întreţinere şi reparaţii generatoare, motoare şi transformatoare electrice;
 • Proiectare, execuţie şi întreţinere instalaţii automatizare industriale;
 • Mentenanţă echipamente şi instalaţii electronice civile şi industriale;
 • Controlul proceselor automate din centrale hidroelectrice, staţii electrice, staţii pompare;
 • Controlul şi înregistrarea mărimilor de proces industriale (mărimi electrice şi fizice);
 • Mentenanţă reţele telecomunicaţii şi cablare structurală interioare;
 • Mentenanţă instalaţii baterii cc statice şi redresori industriali automaţi şi semiautomaţi;
 • Măsurători şi verificări ulei electroizolant;
 • Încercări cu înaltă tensiune a mijloacelor electroizolante;
 • Încercări cu înaltă tensiune a generatoarelor electrice;
 • Lucrări de recondiţionare şi purificare ulei electroizolant;
 • Executare şi măsurători instalaţii prize de pământ;
 • Confecţionat şi recondiţionat la cerere piese schimb instalaţii electrice;
 • Bransamente aeriene si subterane la tensiuni de 0,4 kV;
 • Mentenanță rețele telecomunicații urbane și interurbane (inclusiv defectoscopie cable);
 • Mentenanță si verificări periodice instalații alarmare incendiu și efractie;
 • Mentenanță si verificari periodice instalații autonome de înregistrare a mărimilor fizice (nivel, debit, temperatură, inclusiv stații meteo);
 • Bobinaj motoare și transformatoare electrice.

Secţiile de Mentenanţă Mecanică Someş şi Remeţi-Criş cuprind compartimentele mecanice şi compartimentele construcţii instalaţii:

Compartimentele de prelucrări mecanice şi reparaţii mecanice execută lucrări de întreţinere şi reparaţii:

 • Echipamentele mecanice din centrale electrice, baraje, staţii de pompare şi captări secundare;
 • Montaj hidroagregate ≤ 81MW;
 • Echipamente hidrotehnice – stavile, batardouri, vane plane, vană clapetă, vane segment;
 • Turbine hidraulice şi instalaţiile auxiliare: vane fluture, vane sferice, regulatoare de turaţie, grup ulei sub presiune;
 • Instalaţii auxiliare ale centralelor, pompe, ventilatoare, compresoare, filtre apă şi instalaţiile aferente;
 • Confecții metalice diverse;
 • Prelucrări mecanice masini unelte mici și mijlocii;
 • Lucrări construcții mecanice noi, lucrări de întreținere la construcții din centrale și derivații, captări secundare;
 • Vopsitorii.

Compartimentele construcţii instalaţii execută lucrări constând în:

 • Lucrări de zidărie;
 • Lucrări de finisaje în construcţii;
 • Lucrări la instalaţii sanitare şi de încălzire;
 • Lucrări de tinichigerie industrială;
 • Lucrări de izolaţii în construcţii;
 • Confecţii mobilier;
 • Lucrări de dulgherie şi tâmplărie.

CONTACT

Cluj-Napoca
Str. Taberei nr. 1A, Cod poştal 400512
Judeţul Cluj, România
Tel: 0264 207705; Fax: 0264 426736
E-mail: office.cluj@hidroserv.ro