MONTAJ ȘI ÎNTREȚINERE INSTALAȚII ELECTRICE DE ÎNALTĂ ȘI JOASĂ TENSIUNE

  • Executarea de servicii de reparații și revizii la agregate și echipamente hidroelectrice din centrale hidroelectrice, confecții și recondiționări de piese de schimb, în volumul contractat, la termenele prevăzute, cu respectarea tehnologiilor prevăzute în fișele tehnologice, cu încadrarea în bugetul alocat și procedurile de execuție;
  • Bobinări și rebobinări electromotoare, transformatoare și generatoare, decuvări transformatoare și regenerare uleiuri conform comenzilor;
  • Întreținere, reparații și egalizare a bateriilor de curent continuu, conform contractelor încheiate cu clienții;
  • Instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiune de 0,4 kV;
  • Stații electrice și de lucrări la partea electrică a centralelor.