MĂSURĂTORI TOPOGEODEZICE ȘI TOPOBATIMETRICE

  • Lucrările de măsurători topogeodezice și topobatimetrice pe care le efectuează societatea se încadrează în gama largă a măsurilor de supraveghere a comportării construcțiilor hidrotehnice.
  • Mărimile măsurate în activitatea de supraveghere a comportării construcțiilor hidrotehnice sunt definite de solicitări și factori exteriori (nivelul apei în lac, temperatura aerului și apei în lac la diferite adâncimi, radiația solară, miscări seismice, diferite vibrații, etc.) și de efecte asupra construcției sau amplasamentului (deplasări absolute orizontale sau verticale, deformații ale fundației, deschiderea rosturilor, înclinări, tasări, deformații specifice, eforturi în beton și în fundatie, subpresiuni, starea de fisurație, presiunea interstitiala, umiditatea și gradul de segregare al betonului, etc.)
  • Pentru măsurarea mărimilor care descriu comportarea construcțiilor ca și a mărimilor care caracterizează solicitările exterioare, toate barajele, de pe teritoriul României, au fost dotate cu traductori, numărul și poziționarea acestora depinzând de importanța lucrării, de condițiile de amplasare, de mărimea localităților, precum și de importanța obiectivelor economice din aval.
  • În cazul măsurătorilor topogeodezice se urmăresc deplasările pe verticală și în plan orizontal pentru fiecare obiect al amenajării monitorizate, prelucrarea acestor masurători și stabilirea unor concluzii privind comportarea construcțiilor analizate în perioada dintre măsurători.
  • În cazul măsurătorilor topobatimetrice se analizează evoluția în timp a fenomenului de colmatare a lacului, calculul curbelor de remuu pentru diverse debite tranzitate din acumulare pe baza noilor profile transversal, implicațiile acestor niveluri asupra cotelor proiectate ale digurilor laterale ale amenajărilor.
  • Astfel, prin măsurătorile efectuate pot fi detectate modificările produse în stabilitatea construcțiilor și a fundațiilor acestora, precum și modificările produse în geomorfologia acumulărilor și a sectoarelor de rău dintre acumulări.