• Prin încheieriea de sedinta pronunţata în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a -VII-a Civilă, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei fata de SSH Hidroserv SA, fiind desemnata în calitate de administrator judiciar CITR Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, prin practician în insolvență dl. Bogdan Vasile Gorde.
  • Buletinul procedurilor de insolventa 18963 din 19.10.2016.pdf