MONTAJ ȘI ÎNTREȚINERE INSTALAȚII ELECTRICE DE ÎNALTĂ ȘI JOASĂ TENSIUNE

  • Instalații de automatizare, comandă, control, reglare și semnalizare pentru centrale hidroelectrice de putere mare, medie și instalațiile aferente;
  • Instalații de automatizare, comandă, control, reglare și semnalizare pentru microhidrocentrale și instalațiile auxiliare;
  • Sisteme de măsură și monitorizare mărimi electrice și neelectrice;
  • Sisteme de control termic pentru hidroagregate și pentru instalațiile auxiliare;
  • Instalații de AAR și AUR;
  • Sisteme de protecții clasice sau digitale pentru hidrogeneratoare, transformatoare de putere, sisteme de bare colectoare, LES sau LEA;
  • Automatizări și acționări electrice pentru motoare sincrone și asincrone de joasă și medie tensiune;
  • Instalații de automatizări industriale (Industria Constructoare de Mașini, Industria Lemnului, etc.).