INFORMAȚII GENERALE

S.S.H. HIDROSERV S.A. Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Hațeg are sediul social în orașul Hațeg, str. Progresului, nr. 38 bis, județul Hunedoara.

 • Societatea de Servicii Hidroenergetice HIDROSERV Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Hațeg s-a constituit în urma fuziunii prin contopire a celor opt filiale Hidroserv ale acționarului majoritar, S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.
 • La jumătatea anului 1975, Întreprinderea Hidrocentrale Cluj a înființat în orașul Haţeg o secție în vederea supravegherii lucrărilor şi asigurării amplasamentelor.
 • În luna iulie 1976 se întemeiază, prin Decret Prezidențial, Întreprinderea Hidrocentrale Hațeg.
 • Din anul 2000, conform HG 627/13.07.2000 privind reorganizarea Companiei Naționale de Electricitate, se fondează Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice S.C. Hidroelectrica S.A., iar Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Hidrocentrale Hateg devine una dintre cele 12 secției ale societaţii.
 • Datorită externalizării activităţii de servicii şi reparaţii si întretinerii aferente domeniului hidroenergetic în 16 august 2002, este instituită Uzina de reparații în cadrul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., iar la 1 noiembrie 2002 se înființează S.C. Hidroserv Hateg S.A.
 • Începând cu data de 5 august 2013 se constituie HIDROELECTRICA-SERV S.A, iar din 1 decembrie 2013 Atelierul de Reparații Caransebeș, care până la acea data era alocat Secției Porțile de Fier, trece în subordinea Secției Hațeg a Hidroelectrica –Serv S.A.

HIDROAGREGATE CUPRINSE ÎN PLANUL DE MENTENANȚĂ

 • Sectia de servicii si reparatii hidroenergetice Hațeg prestează servicii de mentenanță pentru 16 hidrocentrale și 23 de microhidrocentrale cu o putere instalată totală de 708,486 MW, reprezentând 11,1 % din puterea instalată în centralele hidroelectrice administrate de Hidroelectrica.

MANAGEMENT

Conducerea secției este asigurată de:

– Cristian Gheorghe Pascu – Manager Secție

DOMENIUL DE ACTIVITATE

  • SECȚIA ELECTRICĂ
    • Atelierul reparații electrice
    • Lucrări de mentenanță – montaj:
    • Aparataj electric din stații la nivele de tensiune de 0.4 kV; 6 kV; 15.75kV; 20 kV; 110 kV; 220 kV;

   – echipare dulapuri de forță;

   • – execuție branșamente electrice monofazate și trifazate;
   • – execuție instalații interioare forță și iluminat;
   • – execuție instalații de legare la pământ;
   • – execuție instalație de paratrâznet;
   • – execuție instalație de degivrare.
    • Linii electrice subterane 6-20 kV:

   – execuție linii noi;

   • – reparație capete terminale;
   • – lucrări de identificare defecte și realizare mansoane.
    • Linii electrice până la 20 kV:

   – execuție linii noi;

   • – înlocuire conductorii, stâlpi, izolație;
   • – reparații și înlocuiri echipamente de comutație protecție și măsură.
    • Motoare electrice până la 200 kW, 380 V:

   – lucrări de bobinaj până la 45 kW;

   • – reparații lagăre, plăci de borne între 45kW-200kW.
  • AUTOMATIZĂRI
    • Lucrări de mențenanță-montaj:

   – procese automate la funcționarea hidrogeneratoarelor;

   • – automatizări pompe, compresoare, diverse acționari electrice;
   • – echipare dulapuri de automatizare;
   • – realizare de procese automate prin automatizări clasice;
   • – realizare instalații de măsură nivele, sisteme de urmărire circulație fluide;
   • – realizare instalații de AAR joasă tensiune;
   • – înscripționări dulapuri (tile, cleme, etichete) prin metode moderne de imprimare;
   • – încercări/verificări întrerupătoare automate de joasă tensiune;
   • – realizare acționări motoare electrice prin convertizoare de frecvență;
   • – montaj protecții electronice la motoare electrice.
  • LABORATOR AMC
    • Lucrări de mentenanță-montaj și verificare

   – aparate de măsură electrice – toate domeniile de măsură;

   • – aparate de măsură presiuni domenii de măsură între – 1bar până la +600bar;
   • – aparate de măsura debite pe conducte între Dn 25mm până la Dn 1000 mm;
   • – aparate de măsura temperaturi – toate domeniile între 0 C și 500 C;
   • – realizare sisteme de control termic;
   • – aparate de măsura turație cu – senzori de proximitate – în tensiune;
   • – traductoare și ap.de măsură putere și energie – toate domeniile;
   • – încercări de echipament electroizolant de protecție (cizme, mănuși, covoare și platforme electroizolante).
    • Compartimentul regulatoare
    • Lucrări de mentenanță-montaj

   – regulatoare automate de tensiune pentru hidrogeneratoare;

   • – regulatoare automate de viteză pentru hidrogeneratoare;
   • – redresare automate de tensiune:
  • LABORATOR PRAM
    • Lucrări de mentenanță – montaj

   – protecții electrice a circuitelor de 0.4 kV; 6 kV; 15.75kV; 20 kV; 110 kV; 220 kV;

   • – protecții electrice la hidrogeneratoare de 6; 7; 8 și 167,5 MW și transformatoare de putere de 1000 KVA; 10; 16; 25 și 190 MVA;
   • – defectoscopie în cabluri de 20 kV;
   • – măsurători electrice profilactice și de PIF la aparataj de medie și inaltă tensiune de tip:
   • • rezistențe Ohmice și de izolație;
   • • indice de polaritate;
   • • determinări ale tangenței unghiului de pierderi dielectrice;
   • • incercare izolație cu tensiune mărită;
   • • determinarea raportului de transformare a transformatoarelor;
   • • determinarea curbei de magnetizare a trafo de curent;
   • • măsurarea timpilor de acționare a întrerupătoarelor de medie și înaltă tensiune;
   • – protecții numerice și măsurtori electrice conform normelor în vigoare;
   • – măsurători de continuitate și rezistență de dispersie a sistemelor de legare la pământ;
   • – măsuratori instalații de protecție împotriva descărcărilor electrice;
   • – încercări electrice a uleiurilor electroizolante.
    • Automate programabile

   – depanare, montaj, parametrizare procese automate realizate cu automate programabile în diverse aplicații;

   • – achiziție și transmisie de date;
   • – realizare de sisteme de monitorizare și transmisie SCADA;
   • – lucrări telefonie, telecomunicații prin fir fizic, optic(fo) și radio (mobil terestru și wireless)
    • Dotări:

   – pentru suduri și verificări cabluri fibră optică dispunem de aparatură Fujikura – FSM 60S

   • – pentru verificarea fibrelor optice – reflectometru OFL 280 producție AFL USA
   • – pentru transmisiile radio se utilizează un analizor de spectru în domeniul 0,1-10Ghz tip SPECTRAM producție Aaronia Germania
  • SECŢIA REPARAŢII MECANICE
    • Montaj echipamente hidroenergetice aferente: turbine Francis, turbine Kaplan;
    • Mentenanță (reparație) echipamente hidroenergetice – turbine, instalații de reglaj, generatoare, lagăre;
    • Montaj și mentenanță la baraje și puțuri:

   – vane plane;

   • – vane sferice;
   • – vane fluture;
   • – vane tip lămâie;
   • – stavile clapetă;
   • – vane segment.
  • TRANSPORT
    • Transporturi de persoane cu microbuze:
    • Transporturi de marfă:

   – Camionetă mercedes sprinter – Capacitate 2,2 tone ;

   • – Autocamion volvo fl 642r – Capacitate 12 tone ;
    • Transport agregate:

   – Autobasculantă – Capacitate 16 tone;

    • Transporturi grele:

   – Trailer – Capacitate 30 tone;

    • Automacarale:

   – Automacara Hydrom 18 tone;

   • – Automacara CKD 28 tone;
   • – Automacara Grove 35 tone;
    • Autonacele și platforme autoridicatoare:

   – Autonacela K13 – tractabilă, înălțime max. de lucru – 13 m;

   • – Autonacela Hinowa – autopropulsată, înalțimea max. de lucru – 14,4 m;
   • – Buldozer;
   • – Autogreder;

CONTACT

Hațeg
Str.Progresului, Nr. 38 bis
Jud.Hunedoara
Tel: 0254 777220; Fax: 0254 777221
E-mail: office.hateg@hidroserv.ro