Project Description

– În premieră, la hidrocentrala Gura Lotrului, la stavila nr.4, a fost tăiată din stavilă o fâșie cu lățimea de 2m pentru a se micșora înălțimea acesteia și a exista posibilitatea deversării la cota din amonte, restricționată de podul de cale ferată aflat în amonte de centrală.

– De asemenea, la toate hidroagregatele modernizate au fost reabilitate vanele cu închidere rapidă care asigură admisia apei în turbine (2 vane cu câte 2 secții).