Anexa GDPR la contract

ANUNȚ DE PARTICIPARE servicii de curatenie

Licitatie II Caiet de sarcini -Servicii de curațenie

FORMULARE – Licitație Servicii de curatenie

MODEL DE CONTRACT

Licitatie servicii curatenie FIȘA DE DATE – Licitatie Servicii de curatenie